Leiderschap als architect en culturele waarden als kleurschakering

De leider als architect van leiderschapsontwikkeling

Persoonlijke stijl is het hart van leiderschap. Net zoals een goed ontworpen huis moet leiderschap niet alleen functioneel zijn maar ook persoonlijke flair hebben. Het vermogen om een omgeving te creëren die zowel rust uitstraalt als persoonlijkheid weerspiegelt, illustreert de kunst van het leiden. Dit vraagt om leiderschapsstijlen die individuele expressie toelaten binnen het kader van gemeenschappelijke doelen en waarden.

In de wereld van interieurontwerp is een diversiteit van stijlen en voorkeuren. Deze zien wij ook in de wereld van leiderschap. Het gaat er niet om een eenheidsworst te creëren. Het gaat om een omgeving te creëren waarin de unieke kwaliteiten van elk individu kunnen bloeien. De organisatie is vervolgens een weerspiegeling van de waarden en de stijl van haar leiderschap. Dit is het evenwicht waar wij ook continu naar streven in elke leiderschapsontwikkelingstraject.

Imperfectie als bron van innovatie

Een interieur dat te perfect is, mist leven en dynamiek. In zowel design als leiderschap, liggen echte schoonheid en groei vaak in de onvolkomenheden. Het omarmen van deze imperfecties ziet fouten als kansen voor groei en creativiteit. Dit principe helpt leiders effectievere, meer geïnspireerde, en samenhangende teams te bouwen. Elke styliste of architect drukt zijn unieke stempel op zijn werk. Wij kunnen als leiderschapsarchitecten een omgeving creëren die zowel inspirerend als functioneel is. Daarbij staat de menselijke maat altijd centraal.

Architectuur van leiderschap

Door de lens van design en architectuur te gebruiken, zien we dat de architectuur van leiderschap veel meer is dan het beheren van taken en het bereiken van doelen. In een tijdperk van informatieovervloed, is het cruciaal een kalme, vertrouwde omgeving te creëren waarin mensen zich veilig voelen om te exploreren en te innoveren. Dit bevordert welzijn en productiviteit en creëert een cultuur waarin mensen zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Dit beginsel, vergelijkbaar met het zorgvuldig ontwerpen van een thuis, vereist aandacht voor de dynamiek binnen het team, de diensten die we leveren, en de gemeenschappelijke interesses die ons drijven. Elk element, van de structuur van onze samenwerking tot de culturele waarden die we koesteren, speelt een cruciale rol in het opbouwen van vertrouwen en het faciliteren van succesvol leiderschap. Het belangrijkste is misschien wel dat we ruimte laten voor menselijkheid. Fouten maken en daarvan leren is inherent aan ons groeiproces. Met de visie, strategie, en normen als het fundament kunnen we handelingsperspectieven creëren die het team verenigen en ruimte bieden voor individuele expressie. Zoals een kleurenpalet diverse kamers in een huis verrijken, zo versterken onze diverse talenten en voorkeuren het leiderschapslandschap. Het resultaat is een levendige, lerende omgeving waarin elke uitdaging en elke vraag bijdraagt aan onze ontwikkeling en glans.

Net zoals een goed ontworpen huis moet leiderschap niet alleen functioneel zijn maar ook persoonlijke flair hebben.

Architectuur in de praktijk

Een paar praktijkvoorbeelden waarbij wij samen met de leider architecten zijn van leiderschap. Lees meer over onze architectuur in de blog De executive coach als architect van leiderschapsontwikkeling.

Bij elk traject werden wij gevraagd om het traject aan te laten sluiten op de andere trajecten. Als leerarchitecten vonden wij dit een mooie uitdaging, want wij sluiten graag aan bij het fundament van de organisatie. Het fundament is vaak het mission statement. Het kleurenpalet staat symbool voor de waarden. Het huis is de na te streven doelen. De invulling zijn de kamers, daar waar het werk plaatsvindt en zichtbaar wordt of wat samen bedacht is er daadwerkelijk mooi uitziet.

1. Leiderschap verweven in het canvas van authenticiteit en teamdynamiek

Stel je een kleurrijke werkplaats voor waar veertien teamleiders samenkomen voor een teamcoachingstraject, elk met hun eigen unieke palet aan ervaringen en perspectieven. De oorspronkelijke vraag was: leer ons een sterker team te worden, waarin wij gezamenlijke onze doelen halen en laat het aansluiten bij ‘duurzame inzetbaarheidsprogramma’ en ‘authentiek leiderschap’.

Twee jaar geleden begonnen we aan deze reis van zelfontdekking en het vergroten van onderling begrip. Samen doken we diep in de complexiteit van besluitvormingsprocessen. Gewapend met de rijkdom van diverse Life Languages communicatiestijlen binnen het team. Deze reis onthulde diepgaande verbindingen en inzichten, als het zorgvuldig aanbrengen van lagen verf die elk een nieuwe dimensie van begrip blootlegden. Soms buitelden meningen en woorden over elkaar heen in de haast om te overtuigen, maar steeds meer lerend om elkaar vragen te stellen en echt te luisteren. Samen de humor ervan inzien als het even niet lukt, helpt om te reflecteren en vormen de basis van de nieuwe teamdynamiek.

Door de principes vanuit authenticiteit te verkennen en te gebruiken in het team, leerden deze leiders hun eigen drijfveren te herkennen - of ze nu uit angst of creatie voortkwamen. Dit proces was als het opfrissen van de muren van een lang bewoonde kamer, waarbij elke laag verf een nieuw inzicht of een herontdekte waarheid onthulde. En dit is niet het einde van het ontwerp. We bouwen voort op dit stevige fundament van persoonlijke waarden en afdelingsvisies. Nu maken we de stap naar het dagelijks werk zo vorm te geven dat het de oorspronkelijke ontwerpen in het jaarplan en de doelen weerspiegelt, als meesterwerken van leiderschapsarchitectuur.

2. Doorbreek de cirkel fotografeer de verandering

Een uitdaging van monumentale proporties werd aangenomen door negentig leiders, gericht op het meenemen van een gehele organisatie door een zee van verandering. Het geheim? Focus op verbinding en vertrouwen. De mensen konden kiezen uit uiteenlopende activiteiten. Van gezamenlijke wandelingen tot museumbezoeken, en workshops over het bouwen van vertrouwen binnen teams. We creëerden een omgeving waarin elke leider zijn voorkeur kon volgen, en tegelijkertijd werkte aan een groter geheel.

Tijdens de laatste sessie wilden wij gebruik maken van de ‘collectieve wijsheid’. Dus organiseerden wij brainstormsessies over manieren om verantwoordelijkheid en engagement te vergroten. Het resultaat: een unieke foto van negentig leiders, klaar om hun organisatie naar een toekomstbestendige horizon te leiden.

3. Het 'Goede Werk' een landkaart van leiderschapsprincipes

In een ambitieus programma met twintig leiders werd het concept van 'Goed Werk' uitgewerkt met  persoonlijke en kritische leiderschapsmomenten. Dit alles verrijkt met de inzichten van

Hamewith | Organisatieadvies | Waarden | Kleurenpalet
Hamewith | Organisatieadvies | Waarden | Kleurenpalet

Manon Ruijters en Ben Tiggelaar. Elk individu onthulde de contouren van hun persoonlijke 'kamer' door praktijkverhalen en -uitdagingen te delen. Dit weefde zich samen tot een complexe landkaart van deugden, waarden, en normen - een visuele weergave van hun gezamenlijke en individuele leiderschapslandschappen. Dit project, nog volop in ontwikkeling, belichaamt het proces van het bouwen aan de fundamenten, sfeer, en uitstraling van een huis dat nooit echt 'af' is. Het is een belofte van continue groei en evolutie, waarbij elke leider bijdraagt vanuit zijn eigen unieke afdeling en perspectief.

Om ook het creatieve brein te stimuleren, organiseerde we een schilderworkshop. De resultaten van de eerste workshops werden met behulp van AI omgezet in een puzzel en verfijnd door een echte vakvrouw. Zij leidde ons door het creatieproces heen.

De reflectie op het proces en het gebruiken als metafoor voor leiderschap ontsloot diepgaande inzichten. Het werd duidelijk dat door het stellen van kaders en het gebruiken van wit, zwart, en grijstinten als leidraad, met de ambachtsvrouw in de rol van leider, een kleurrijk en divers geheel kon ontstaan. Het kleurenpalet kon als de waarden gezien worden. Door echter het voorbeeld in zwart-wit in een foto weer te geven en letterlijk een stap terug te doen, kwam het totaalbeeld helder naar voren. Een inspirerende middag om anders naar leiderschap te kijken!

Conclusie

Deze voorbeelden tonen aan dat leiders als architecten van leiderschapsontwikkeling een omgeving ontwerpen. Deze omgeving is een plek van rust, creëert persoonlijke groei, beheert taken en bereikt doelen. Elk element van de samenwerking draagt bij aan het bouwen van vertrouwen en het faciliteren van succesvol leiderschap, waarbij de menselijke maat centraal staat. Deze aanpak verrijkt het leiderschapslandschap en draagt bij aan een levendige, lerende omgeving. We zien uit naar nog veel mooie gezamenlijke ontwerpsessies!

De coaching en leiderschapsprogramma’s die Hamewith ontwikkelt, richten zich op het stimuleren van intrinsieke motivatie en het versterken van leidinggeven aan ontwikkeling. Sta jij open voor coaching als leider of een maatwerk-programma voor leiders binnen je organisatie? Neem dan contact op via info@hamewith.nl.

Deel dit bericht

Gerelateerde blogs

Blogbeeld - foto - executive coach architect

De executive coach als architect van leiderschapsontwikkeling

Achtergrond, Leiderschap, Organisatieontwikkeling, Teamcoaching |
Hamewith
Stel je voor dat je leiderschapsontwikkeling benadert met de finesse van een landschapsarchitect of de intuïtie van een topstyliste. Wat voor leider zou je dan zijn? Welkom in de wereld... Lees meer
Hamewith - nieuw blogbeeld 1800x975 - Blogbeeld - beeld vervangen

Teamcultuur en de rol van psychologische veiligheid

Teamcoaching, Achtergrond, Organisatieontwikkeling |
Hamewith
In het eerste deel van deze blogserie hebben we de rol van cultuur binnen organisaties besproken en het belang daarvan voor het realiseren van een duurzaam concurrentievoordeel. In dit tweede... Lees meer
Organisatiecultuur

Organisatiecultuur als katalysator voor succes

Organisatieontwikkeling, Achtergrond |
Hamewith
Dit is een eerste blog waarin we een verkenning doen op het thema organisatiecultuur. Vanuit Hamewith zijn we dagelijks betrokken bij de ontwikkeling van leidinggevenden en teams. Een aantal van... Lees meer